2016 YAZ STAJI HAKKINDA

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda zorunlu yaz stajını yapacak öğrencilerimiz, Yüksekokulumuzun internet sayfasında sağ tarafdaki blokta yer alan Yaz Stajı Formları menüsünden gerekli formlara ulaşabilirler.

 • Yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında, stajları süresince ödenmesi gereken iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi Yüksekokulumuz tarafından ödenecektir.
 

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ STAJ TAKVİMİ

1

Bölüm Sekreterlikleri Başvuru Tarihleri

(İş Yeri Staj Kabul Formu+Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Formu+Nüfus Cüzdan Fot+2 Adet Fotoğraf İle Birlikte

02-05-2016

13-05-2016

2

Staj Başvurularının  Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu Tarafından Değerlendirilmesi

16-05-2016
20-05-2016

3

Staj Yerlerinin İlan Edilmesi

25-05-2016

4

Staj Dönemi

11-07-2016

19-08-2016

5

Staj Sonu Evraklarının Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna Teslim Edilmesi

22-08-2016

09-09-2016

6

Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun Staj

Sonu Evraklarını Değerlendirmesi

19-09-2016

30-09-2016

7

Staj Sonuçlarının İlan Edilmesi

03-10-2016

 
 • Staj için gerekli belgeler:

  "İş Yeri Staj Kabul Formu" için Tıklayınız...

  "Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Formu" için Tıklayınız...

  Staj Başvuru Süreci:

  1- Staj yapacak öğrenciler, "İş Yeri Staj Kabul Formu"nu işyerine onaylatmak için bölüm sekreterliğinden veya web sayfamızdan alacaklardır. 

  2- Staj yapacak öğrenciler, "İş Yeri Staj Kabul Formu"nu staj yapacakları işyerinden onaylattırdıktan sonra, aşağıda istenilen evrakları da ekleyerek  bölüm sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

  1 Adet "Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Formu" doldurulacaktır.
  1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  2 Adet Fotoğraf

  3- İş yeri tarafından onaylanan "İş Yeri Staj Kabul Formu" ilgili programın staj komisyonundaki öğretim elemanlarınca incelenerek uygunluk onayı verilecektir.  (Staj yeri uygun olmayan öğrenciler ayrıca ilan edilecek olup, staj yerini tekrar bulmaları istenecektir.)

  4- Komisyon tarafından iş yeri uygunluk onayı verilmiş olan öğrenciler, Bölüm Sekreterliğinden aşağıdaki belgeleri alacaklardır.

  STAJ DEĞERLENDİRME FORMU
   Bölüm Sekreterliği  tarafından iki suret olarak düzenlenen bu form, staja başlanıldığında iş yerine verilecektir. Staj bitiminde iş yeri tarafından doldurularak kapalı zarf içerisinde öğrenciyle veya kargo/posta yoluyla en kısa sürede okulumuza gönderilecektir.

  STAJ DEFTERİ
  Staj dosyasının ilk sayfasında Staj yapılan işyerinin adı/ünvanı, çalışma süresi, iş bölümlerinin yazılması gerekmektedir. Diğer sayfalarda kısım, sayfa no, yapılan iş ve tarih bölümlerinin yazılması gerekmektedir. Sayfa boşluklarına staj yerinde yapılan çalışmalar ayrıntılı olarak yazılacaktır. İşyerinde/kurumda kullanılan matbu örnekler var ise eklenmelidir. Her sayfanın altına işyerinin/kurumun kaşesi basılarak, işyeri yetkilisine imzalattırılacaktır.

  ÖNEMLİ NOT:

  Yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin, 5510 sayılı Kanunun 5. Maddesinin b bendine göre Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında, stajları süresince ödenmesi gereken iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi yüksekokulumuz tarafından ödenecektir. Stajyer öğrenciyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu işlemlerinin düzenli ve zamanında yapılabilmesi için öğrencinin staja başlama ve stajını bitirdiği tarihin belirtilmesi, iş yeri tarafından okulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

  Staj süresince çalışılmayan günler ve pazar günleri sayılmayacaktır. Staj yapılan süre içerisinde rapor alınması halinde staj, rapor süresi kadar uzamış sayılır. Staj bitiminde, STAJ DEĞERLENDİRME FORMU ve STAJ DEFTERİNİN okulumuza staj takviminde belirtilen sürelerde ulaştırılması gerekmektedir.

  Stajyer Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları

  • Stajyer öğrenci staj yaptığı işyerindeki sendikal etkinliklere katılamaz.
  • Öğrenciler staj bitiminde, staj yöneticisi tarafından doldurulan staj değerlendirme formunun meslek yüksekokuluna ulaştırılmasından sorumludurlar.
  • Öğrenciler staj çalışma programlarına uygun olarak yürüttükleri çalışmalarını günlük staj rapor yazım kurallarına uygun olarak staj defterine işler.
  • Öğrenciler, staj dosyalarını ve staj değerlendirme formunu stajın bitiş tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde program staj kuruluna teslim ederler. Süresinde teslim edilmeyen stajlar geçersiz sayılır.
  • Stajyer öğrenciler, staj yapacakları işyerlerinin çalışma saatleri, iş koşulları, giyim kuşam ile disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına uymak zorundadır.
  • İşyerinden/meslek yüksekokulundan izinsiz, mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin %10'u oranında devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilerek, durum program staj kuruluna bildirilir. Devamsızlık yapılan gün staj süresine eklenir. Ancak bu süre toplam sürenin yarısını geçemez. Eksik süre toplam staj süresinin %10’una kadar olması durumunda, staj yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğine veya okul bünyesinde tamamlatmaya Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu yetkilidir.
  • Stajyer öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri staj sırasında da geçerlidir.
Yayın Tarihi: 01/06/2016
Okunma Sayısı: 2498