2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI UYGULAMA ESASLARI

YÖK’ün küresel salgında yeni normalleşme süreci rehberi ile Sağlık Bakanlığının yeni “korona virüs salgınında eğitim-öğretim süreçleri” yazıları da dikkate alınarak; Üniversitemiz Senatosunun 15.02.2021 tarihli toplantısında aldığı karar doğrultusunda; okulumuzun tüm bölümlerinde 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında tüm dersler uzaktan eğitim yöntemi ile verilecektir.

1. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında devam zorunluluğu aranmayacaktır.


2. Kısa sınavlar isteğe bağlıdır, zorunlu değildir. Ders izlencesinde göstermek ve öğrenci bilgi sistemine girmek koşuluyla öğretim üyeleri kısa sınav yapabilirler veya ödev verebilirler.


3. Bahar döneminde mezun olabilecek öğrenciler durumları hakkındaki bilgileri birim web sayfalarından ve Öğrenci Bilgi Sisteminden (obs.sdu.edu.tr) takip etmelidir.

4. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonunda uygulanacak Tek Ders sınav hakkı Üç Ders olarak uygulanacaktır.


5. Uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacak derslerin; ara sınav (vize), ara sınav mazeret, final, bütünleme ve tek ders sınavları daha önce ders izlencesinde belirtilmek ve öğrencilere bildirilmek şartıyla çevrimiçi (online), çevrimdışı (offline), ödev, proje vb. yöntemlerle yapılabilecektir.


6. Uzaktan yapılan derslerin her bir ders saati süresi 20 dakika olacaktır.


7. Derslere devamdan dolayı ek puan verilmeyecektir.

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Uygulama Esasları ayrıca üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

Öğrencilerimizin, Üniversitemiz ve meslek yüksekokulumuzun web sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri önemle duyurulur.

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun olası kararları, Pandeminin seyri ve aşılama çalışmalarının hızına göre Senatomuzun almış olduğu kararlarda değişiklik yapılması mümkündür.

Yayın Tarihi: 16/02/2021
Okunma Sayısı: 912