2022 YAZ STAJI HAKKINDA...

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA KURUM STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ DUYURU!

Kurum stajı yapacak bütün öğrenciler “Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Staj Seferberliği”ne başvuru yapmış olmalıdır. Sonraki adımda öğrenciler iki yöntemle stajlarını yapabileceklerdir.

1.Yöntem: “Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Staj Seferberliği” kapsamında başvurusu kabul edilen öğrenciler stajlarını bu yolla yapabileceklerdir. Ancak bu yolla staj yapacak öğrencilerin iki hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

     a.     “Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Staj Seferberliği” kapsamında yaptırılan stajlar genellikle 20 gün olmaktadır. Oysaki üniversitemizin ilgili mevzuatı gereğince bir öğrencimizin mezun olabilmesi için 30 iş günü staj yapması gerekmektedir. Bu sebeple “Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Staj Seferberliği” kapsamında 20 gün staj yapan bir öğrencinin 10 gün daha staj yaparak yasal süreyi tamamlaması gerekmektedir.

     b.     “Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Staj Seferberliği” kapsamında staj yapan öğrenciler üniversitemizin ilgili mevzuatı gereğince stajlarını 04 Temmuz 2022 tarihi ile 2022-GÜZ öğretim dönemi ders başlangıç tarihi arasında yapmak zorundadırlar. Bunun dışındaki bir sürede staj yapmaları ilgili mevzuat açısından mümkün değildir.

2.Yöntem: “Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Staj Seferberliği” kapsamında staj yapamayan öğrenciler kendi imkânlarıyla staj yeri bulup stajlarını yapabilirler. Bu yolla staj yapacak öğrencilerin aşağıda belirtilen staj takvimine göre hareket etmeleri gerekmektedir.

A-   KURUM STAJ TAKVİMİ

SIRA YAPILACAK İŞ BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ AÇIKLAMALAR
1 SİSTEM ÜZERİNDEN İŞCİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN TAMAMLANMASI - - Öğrenciler staj başvurusundan önce herhangi bir zaman sınırlaması olmadan bu işlemi yapabilirler.
2 STAJ BAŞVURU TARİHİ 31 Ocak 2022 - Öğrenciler staj yapmak istediklerine dair başvurularını öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapacaklardır.
3 STAJ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ONAYLANMASI 31 Ocak 2022 - Öğrenci bilgi sistemi üzerinden staj sorumlusu öğretim üyesi tarafından yapılacaktır.
4 STAJ BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ 18 Temmuz 2022 26 Ağustos 2022  
5 STAJ BAŞVURU FORMUNUN TESLİM EDİLMESİ Staj başlangıç tarihinden en geç 10 gün önce (yani 08 Temmuz 2022 tarihine kadar) teslim edilecektir. - Öğrenciler, staj yapılacak kurum tarafından imzalanan staj formunun bir nüshasını Ramazan Ulutaş’a elden veya mail yoluyla (sadece gmail ve sdu.edu.tr uzantılı mail adresleri kullanılmalıdır) teslim edeceklerdir. Bütün yazışmalar eshmyo@sdu.edu.tr adresinden yapılmalıdır.
6 STAJ DÖNEMİ (30 İş Günü) - - Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri hariçtir.
7 STAJ SONU EVRAKLARININ TESLİM EDİLMESİ Staj tamamlandıktan sonra 15 gün içinde (Yani en geç 10 Eylül 2022 tarihine kadar) teslim edilecektir. - Öğrenci bilgi sistemine yüklenecektir.
8 STAJ SONU EVRAKLARINI DEĞERLENDİRMESİ VE İLAN EDİLMESİ. Staj sonu evrakının son teslim edilme tarihinden itibaren 15 gün içinde (yani en geç 25 Eylül 2022 tarihine kadar) değerlendirme yapılacak ve akabinde ilan edilecektir. - Değerlendirmeleri bölüm staj komisyonu yapacak ve ilan edecektir

 

B-   İŞLEM BASAMAKLARI

1.     Öğrenciler öğrenci bilgi sistemi üzerinden giriş yaparak iş sağlığı ve güvenliği eğitim videosu izlemeli ve çevrim içi sınava girmelidirler.

          a.     Sınavdan 60 ve üzeri alanlar başarılı sayılırlar.

        b.     Eğitim alan öğrencilere sınavda başarısız olmaları halinde, belirlenen tarih aralığında bir sınav hakkı daha tanınır. Ek sınav sonucunda da başarısız olan öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini yeni baştan almaları gerekir.

          c.     İş sağlığı ve güvenliği sertifikaları staj yapılacak kurum tarafından istenirse, öğrenciler okulumuz öğrenci işleri biriminden sertifikalarını alabilirler.

2.     İş sağlığı ve güvenliği eğitimini tamamlayan öğrenciler, staj yapacakları yerler ile ön görüşmelerini yaparlar ve staj takviminde belirtilen süreler içerisinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden staj başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde yaparlar.

3.     Staj başvurusunun bölüm staj sorumlusunca uygun görülmesi ve öğrenci bilgi sisteminden onaylanması gerekmektedir.

4.     Staj başvurusu onaylanan öğrenciler başvuru formunun çıktısını öğrenci bilgi sistemi üzerinden üç nüsha halinde alacaklardır.

5.     Çıktısı alınan başvuru formları öğrenci tarafından öncelikle bölüm/program başkanına ardından staj yapılacak kuruma onaylatılacaktır.

6.     Staj onay formu staj yapılacak kuruma onaylatıldıktan sonra elden veya e-posta yoluyla staj takvimine uygun şekilde iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı SGK girişi yapılmak üzere okulumuz muhasebe yetkilisi Ramazan ULUTAŞ’a staj başlangıç tarihinden en az 10 gün önce ulaştırılacaktır. (Eksik doldurulan ve zamanında ulaştırılmayan formlardan okulumuz sorumlu değildir.)

7.     Evraklarını tamamlayan öğrencilerin muhasebe onayları ve sigorta girişleri staja çıkmadan birkaç gün öncesinde muhasebe yetkilisi tarafından yapılacaktır. Staj başvurusunu tamamlamış her öğrenciye SGK giriş belgesi eshmyo@sdu.edu.tr adresinden gönderilecektir. SGK giriş belgesi gönderilmeyen öğrenciler Ramazan ULUTAŞ’a e posta göndererek bu belgelerini talep etmelidirler.

8.     Staj sözleşmesi isteyen kurumlar için aşağıda ilgili dokümanlar bölümünde yer alan “İş Yeri Staj Sözleşmesi” öğrenci tarafından üç nüsha halinde alınacak ve hem staj yapılan kuruma hem de okul müdürlüğüne imzalatılacak ve ilgili kuruma teslim edilecektir.

9.     Staj bitiminde “Staj Defteri”, “Stajyer Devam Çizelgesi” ve “Staj Değerlendirme Formu” kurum yetkilisince muhakkak imzalanacak ve mühürlenecektir.

10.  Staj yapılan kurum tarafından onaylanan “Staj Defteri” ve “Stajyer Devam Çizelgesi” PDF şeklinde taranacak ve öğrenci bilgi sistemine yüklenecektir.

11.  “Staj Değerlendirme Formu” ise kapalı zarf içerisinde staj yapılan kurum tarafından okulumuza gönderilecektir. (“Staj Değerlendirme Formu” ilgili kurum tarafından öğrenciye verilir ise “Staj Değerlendirme Formu” da “Staj Defteri” ve “Stajyer Devam Çizelgesi” ile beraber PDF şeklinde taranıp öğrenci bilgi sistemine yüklenecektir.)

 

C-   DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.       Mezun durumunda olan öğrenciler (yani bütün derslerini vermiş sadece kurum stajını yapmamış olanlar) yukarıda belirtilen staj takvimine bağlı kalmadan, kayıt yaptırmak şartıyla istedikleri dönemde stajlarını yapabilirler.

2.     Staj süresi 30 iş günüdür. Öğrenciler stajlarını 30 iş günü olarak tamamlamadıkları sürece üniversitemizin ilgili mevzuatı gereğince kurum stajı derslerini geçemezler. Zorunlu hallerde (sağlık raporu gibi) stajlarını 30 iş günü olarak tamamlayamayan öğrencilerin durumlarına Okul Staj Komisyonu’nca karar verilir.

3.       Yaz okuluna devam edilirken (diğer üniversitelerde de yapılsa) aynı anda kurum stajı yapılması ilgili mevzuat gereğince mümkün değildir.

4.       Staj süresince öğrenci için SGK kaydı oluşturulacağı için staj tarihleri değiştirilemez.

5.     Yukarıda belirtilen evraklarının doldurulması ve gerekli birimlere ulaştırılmasından tamamen öğrenci sorumludur. Bu konuda herhangi bir eksiği olan öğrencinin stajı, eksik evrak nedeniyle kabul edilmeyecek ve stajını tekrar yapması istenecektir.

 

D-   İLGİLİ DOKÜMANLAR

1.     STAJ FAALİYET RAPORU (STAJ DEFTERİ)

2.     STAJYER DEVAM ÇİZELGESİ

3.     STAJ DEĞERLENDİRME FORMU

4.     İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

 

Yayın Tarihi: 11/02/2022
Okunma Sayısı: 12035