Kurum Stajı Yapacak Öğrencilerin Dikkatine!

Kurum stajı yapacak öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemine girip, Staj işlemleri yapılan yerden Öğrenci Değerlendirme Formu ile Devam Çizelgesi çıktılarını alıp staj yapacakları kuruma teslim etmeleri gerekmektedir.

Staj yapılan kurum tarafından Devam Çizelgesi ve Değerlendirme Formunun doldurulup imzalanıp onaylandıktan sonra öğrenci veya posta yoluyla en geç 04.09.2018 tarihine kadar Yüksekokulumuzda olacak şekilde gönderilmesinin sağlanması önemle duyurulur.

Yayın Tarihi: 11/06/2018
Okunma Sayısı: 1158