YAZ STAJI HAKKINDA DUYURU

YAZ STAJI HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

2019-2020 Eğitim öğretim yılı yaz döneminde staj yapacak öğrencilerimizden

1- İlk defa staj yapacak olanlar, MEZUN DURUMUNDA OLMAYAN (başarısız dersi olan) ve daha önce staj yapmış ancak eksik staj günü olan öğrenciler;

 • Staj yerlerini kendileri bulmak, içinde bulunduğumuz salgın hastalık riskine karşı önlemlerini almak ve bundan oluşacak riski almaları şartıyla yeni oluşturulan Staj Takvimi içerisinde “Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi” ve Bölümlerinin Normal Dönem staj Uygulama Esasları çerçevesinde KURUM VE KURULUŞLARDA staj yapabileceklerdir.
 • Stajlarını salgın hastalık sonrasında ileriki dönemlerde yapabileceklerdir.

 

2- 2019-2020 Eğitim öğretim yılı sonu itibari ile MEZUN DURUMUNDA OLAN (Tüm derslerinden başarılı) ancak staj yapmayan veya eksik staj günü olan öğrenciler;

 • Staj yerlerini kendileri bulmak, içinde bulunduğumuz salgın hastalık riskine karşı önlemlerini almak ve bundan oluşacak riski almaları şartıyla yeni oluşturulan Staj Takvimi içerisinde “Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi” ve Bölümlerinin Normal Dönem staj Uygulama Esasları çerçevesinde KURUM VE KURURLUŞLARDA staj yapabileceklerdir.
 • Stajlarını “Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi” ve Bölümlerinin Salgın Hastalık Dönemi Staj Uygulama Esasları çerçevesinde UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ ile yapabileceklerdir.
 • Stajlarını salgın hastalık sonrasında ileriki dönemlerde yapabileceklerdir.

 

KURUM VE KURULUŞLARDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN,

 • Yeni hazırlanan STAJ TAKVİMİ içerisinde OBS üzerinden başvuru yapmaları, (Daha önce başvuru yapan ve başvurusu kabul edilen öğrenciler staj yapacakları kurumla iletişime geçip staj kabullerinin son durumları hakkında bilgi almaları sonradan oluşacak aksaklıkların engellenmesini sağlar.)
 • Başvuruyu Bölüm Staj Sorumlusunun onaylamasından sonra çıktı alarak, staj yapacakları kuruma onaylatmaları gerekmektedir. (Salgın Hastalık nedeniyle Başvuru Belgesini Bölüm Başkanının ıslak imzayla imzalaması mümkün değildir. Bölüm Başkanının imzası yerine matbu olarak hazırladığımız Yüksekokul Müdürünün E imza ile imzaladığı ve mühürlü olan beyan yazısını formla birlikte kuruma verebilirsiniz)
 • Dilekçe, Staj Beyannamesi ve SGK Forumunu okunaklı eksiksiz doldurduktan sonra, staj yapılacak kuruluşun onayladığı formla birlikte bütün evraklar PDF formatında, staj takvimine uygun şekilde “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları “ için SGK girişi yapılmak üzere Okulumuz Muhasebe yetkilisi Ramazan ULUTAŞ’ın e-postasına gönderilecektir. (Eksik doldurulan ve zamanında gönderilemeyen formlardan okulumuz sorumlu değildir.)
 • Staj sonunda doldurulan staj defterleri, devam çizelgeleri ve staj değerlendirme formu kurum yetkilisince muhakkak imzalanacak ve mühürlenecektir.
 • Hazır olan staj defteri (Fotoğraflı) ve Devam Çizelgeleri PDF olarak OBS yüklenecektir.
 • Staj Değerlendirme Formu ise Kapalı zarf içerisinde Kurum Kuruluş tarafından Okulumuza iletilecektir. (Staj Değerlendirme Formu Öğrenciye verilir ise Staj Değerlendirme Formu da OBS yüklenecektir.)

 

UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN,

 • Yeni hazırlanan STAJ TAKVİMİ içerisinde Dilekçe, Staj Beyannamesini okunaklı eksiksiz şekilde doldurup, (SGK Formuna Gerek Bulunmamaktadır.) Bölümlerin Resmi E-Posta adreslerine göndermeleri gerekmektedir. (Eksik doldurulan ve zamanında gönderilemeyen formlardan okulumuz sorumlu değildir.)

Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık E-Posta: esoh@sdu.edu.tr

Terapi ve Rehabilitasyon E-Posta              : eebr@sdu.edu.tr

Sağlık Bakım Hizmetleri E-Posta               : eybp@sdu.edu.tr

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler E-Posta         : eiay@sdu.edu.tr

 • Durumunuz Bölüm staj Sorumlusu tarafından incelendikten sonra E- posta olarak öğrenciye geri dönülecektir. Durumunuz uygunsa UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE STAJA Bölümlerin “Salgın Hastalık Dönemi Staj Uygulama Esasları“ çerçevesinde başlayacaksınız. Uzaktan Eğitimle stajı Bölüm staj Sorumlusu ile iletişimde kalarak devam ettireceksiniz.
 • STAJ TAKVİMİ içerisinde hazırlanan staj defteri veya raporu PDF formatında bölümün resmi E-Posta adresine gönderilecektir.

 

STAJLARINI SALGIN HASTALIK SONRASINDA GELECEK DÖNEMLERE ERTELEYEN ÖĞRENCİLERİN,

 • Herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

NOT: Staj Defteri, Devam Çizelgesi, Değerlendirme Formu OBS sisteminizde mevcuttur.

EKLER:

1-    STAJ TAKVİMİ için tıklayınız...

2-    DİLEKÇE için tıklayınız...

3-    STAJ BEYANNAMESİ için tıklayınız...

4-    SGK FORMU için tıklayınız...

5-    İLGİLİ MAKAM YAZISI için tıklayınız...

6-    Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi için tıklayınız...

7-    Salgın Hastalık Dönemi Staj Uygulama İlke ve Esasları için tıklayınız...

Yayın Tarihi: 21/05/2020
Okunma Sayısı: 3205