Bölüm Hakkında

İlk ve Acil Yardım Programı’nın amacı; Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe ulaşmış, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen, her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan, ekiple işbirliği içinde çalışabilen nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir.

 

Eğitim-Öğretim Sistemi

İlk ve Acil Yardım Programında eğitim süresi içersinde öğrenciler; acil yardım ve kurtarma çalışmaları, acil hasta bakımı, hasta bakım ilkeleri, kanama kontrolü, damar yolu açma ve bazı temel ilaç uygulamaları konularında eğitim görürler. Ayrıca meslekleri ile ilgili olarak beden ve vücut gelişimi, yangın ve yangın güvenliği, kurtarma, ekipman kullanımı, davranış bilimleri alanlarında da eğitilmektedirler. Yıl içi stajlarının hastanelerin ( Tıp Fakültesi Hastanesi, SSK hastanesi, Devlet Hastanesi) acil servislerinde ve 112 Ambulans istasyonlarında yapacaklardır.  Tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirileceklerdir.

Mezunların İstihdam Olanakları

Kaza sonrası ilk yardım, kurtarma ve taşıma hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle meydana gelen can kaybı ve sakatlıklar göz önüne alındığında, programın önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı acil servisler, 112 merkezleri ve ambulans hizmetleri yönetmeliklerinde bu bölüm mezunlarının çalıştırılmasını şart koşan hukuksal düzenlemeler bulunmaktadır.

Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle iş bulma imkanı oldukça geniştir. Devlet sektöründe 112 ambulanslarında veya özel ambulans şirketlerinde ve özel hastane acil servislerinde iş olanakları bulunmaktadır. Bu personel gerektiğinde (güvenli sürüş eğitimi sonrası), acil yardım aracı olan ambulansların kullanılmasından da sorumludurlar.

Programı bitirenlere “Ön Lisans Diploması” ve "Acil Yardım Teknikeri" unvanı verilir.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler

İlk ve Acil Yardım Programını başarı ile bitirenler dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde “Hemşirelik”, “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

Programa girecek öğrencilerde ÖSYM tarafında yayınlanan Üniversitelere giriş klavuzunda yer alan 233.  ve 38. maddeler ön koşul olarak aranmaktadır.*

* Madde 38: Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.

* Madde 233:  Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

Bölüm e-posta adresi: eiay@sdu.edu.tr

Yayın Tarihi: 18/06/2014
Okunma Sayısı: 18787
2019-2020 BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMLARI
AKADEMİK PERSONEL
İDARİ PERSONEL
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
PERSONEL E-POSTA
FOTOĞRAF ALBÜMÜ
AKADEMİK TAKVİM