BİRİM KALİTE ÇALIŞMALARI

Süleyman Demirel Üniversitesi Danışma Kurulları ve İşleyiş Esaslarına İlişkin Yönerge

Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Esaslarına İlişkin Yönerge

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

SDÜ Uzaktan Öğretime Yönelik Öneri Rehberi

SDÜ Kariyer Temsilcisi Yönergesi

Çapraz Akran Değerlendirme Komisyonu (2020)

Çapraz Akran Değerlendirme Komisyonu (2022)

Kariyer Temsilcileri

Uzaktan Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

Toplumsal Katkı İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

Stratejik Plan Temsilcisi

Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

Araştırma İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

Birim Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Oryantasyon Komisyonu

Ders Bilgi Paketi Komisyonu

Birim Danışma Kurulu (Dış Paydaş) Üyeleri

Dış Paydaşlar

İç Paydaşlar

İç ve Dış Paydaşlar Etki/Önem Matrisi

Öz Değerlendirme Raporu (2018)

Öz Değerlendirme Raporu (2019)

Faaliyet Raporu 2018

Faaliyet Raporu 2020

Faaliyet Raporu 2021

AR-GE FAALİYET RAPORU (2020)

Çapraz Akran Değerlendirme Raporu 2020

Çapraz Akran Değerlendirme Raporu 2022

Stratejik Plan (2021-2025)

İdari Personel Memnuniyet Anket Raporu

Akademik Personel Memnuniyet Anket Raporu (2022)

2021-2022 Güz Yarıyılı Öğrenci Memnuniyet Anket Raporu

Öz Değerlendirme Raporu(2021)

2021 Yılı Ar-Ge Faaliyet Raporu