BİRİM KALİTE ÇALIŞMALARI

REHBERLER, YÖNETMELİK, YÖNERGE VE USUL ESASLAR 

Süleyman Demirel Üniversitesi Danışma Kurulları ve İşleyiş Esaslarına İlişkin Yönerge için TIKLAYINIZ.
Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Esaslarına İlişkin Yönerge İçin TIKLAYINIZ.
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ.
SDÜ Uzaktan Öğretime Yönelik Öneri Rehberi İçin TIKLAYINIZ.
SDÜ Kariyer Temsilcisi Yönergesi İçin TIKLAYINIZ.
Kalite Toplantıları İçin Örnek Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu için TIKLAYINIZ.

 

KALİTE KOMİSYONLARI

Çapraz Akran Değerlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
Kariyer Temsilcileri İçin TIKLAYINIZ.
Uzaktan Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
Toplumsal Katkı İzleme ve Yönlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
Stratejik Plan Hazırlama İzleme ve Değerlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
Araştırma İzleme ve Yönlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
Birim Kalite ve Akreditasyon Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Oryantasyon Komisyonu için TIKLAYINIZ.

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Bilgi Paketi Komisyonu için TIKLAYINIZ.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Birim Danışma Kurulu (Dış Paydaş) Üyeleri İçin TIKLAYINIZ.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İç Paydaş Üyeleri İçin TIKLAYINIZ.

 

RAPORLAR

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İç Değerlendirme Raporu (2017) İçin TIKLAYINIZ.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ar-Ge Faaliyet Raporu (2020) için TIKLAYINIZ.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik PLanı (2021-2025) için TIKLAYINIZ.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İç Değerlendirme Raporu (2020) için TIKLAYINIZ.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İdari Personel Memnuniyet Anket Raporu (2021) için TIKLAYINIZ.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Güz Yarıyılı Karma Eğitime Yönelik Öğrenci Paydaş Anket Raporu için TIKLAYINIZ.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2021 Yılı Öz Değerlendirme Raporu için TIKLAYINIZ.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2021 Yılı Faaliyet Raporu İçin TIKLAYINIZ.

TOPLANTI TUTANAKLARI

EĞİRDİR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE OFİSİ TOPLANTI TUTANAKLARI

EĞİRDİR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAKLARI

EĞİRDİR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ARAŞTIRMA İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAKLARI

EĞİRDİR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAKLARI

EĞİRDİR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM SİSTEMİ İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAKLARI

EĞİRDİR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TOPLUMSAL KATKI İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAKLARI