BİRİM KALİTE ÇALIŞMALARI

Süleyman Demirel Üniversitesi Danışma Kurulları ve İşleyiş Esaslarına İlişkin Yönerge

Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Esaslarına İlişkin Yönerge

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

SDÜ Uzaktan Öğretime Yönelik Öneri Rehberi

SDÜ Kariyer Temsilcisi Yönergesi

Kalite Komisyonu

Ar- Ge Komisyonu

Birim Danışma Kurulu

Çapraz Akran Değerlendirme Komisyonu (2020)

Çapraz Akran Değerlendirme Komisyonu (2022)

Çapraz Akran Değerlendirme Komisyonu (2023)

Dış Paydaşlar

İç Paydaşlar

İç ve Dış Paydaşlar Etki/Önem Matrisi

Öz Değerlendirme Raporu (2018)

Öz Değerlendirme Raporu (2019)

Faaliyet Raporu 2018

Faaliyet Raporu 2020

Faaliyet Raporu 2021

Faaliyet Raporu 2022

Faaliyet Raporu 2023

Çapraz Akran Değerlendirme Raporu 2020

Çapraz Akran Değerlendirme Raporu 2022

Çapraz Akran Değerlendirme Raporu 2023

Stratejik Plan (2021-2025)

İdari Personel Memnuniyet Anket Raporu (2022)

İdari Personel Memnuniyet Anket Raporu (2023)

Akademik Personel Memnuniyet Anket Raporu (2022)

Akademik Personel Memnuniyet Anket Raporu (2023)

Öğrenci Memnuniyet Anket Raporu (2022)

Öğrenci Memnuniyet Anket Raporu (2023)

Öz Değerlendirme Raporu(2021)

Öz Değerlendirme Raporu(2022)

Öz Değerlendirme Raporu(2023)

2020 Yılı Ar-Ge Faaliyet Raporu

2021 Yılı Ar-Ge Faaliyet Raporu

2022 Yılı Ar-Ge Faaliyet Raporu

2023 Yılı Ar-Ge Faaliyet Raporu