Misyon, Vizyon

MİSYONUMUZ

Sağlık ve insani hizmetlerde ilk önde gelen amaçlar arasında kişi, aile ve toplumların sağlıklarının korunması, geliştirilmesi, hasta olanların tedavi edilmesi ve tedavi edilenlerin geri kalan yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürülebilmelerini sağlamaktır.  Okul olarak bu hizmetlerin sağlanmasında tedavi, destek ve iyileştirme hizmetleri sunabilen, insanları seven, saygı duyan, yaratıcı, hoşgörülü ve sabırlı kişilik özelliklerine sahip bireyler yetiştirmektir. Ayrıca toplumsal hayatının ortaya çıkardığı adaletsizlikler ve eşitsizlikler karşısında dezavantajlı konumda bulunan bireylerin içinde bulundukları işlevsizliklerin giderilmesi veya asgari düzeye çekilmesine yönelik plan, program ve politika geliştirmek, bu doğrultuda mesleki personel yetiştirmek okulumuzun misyonudur.

VİZYONUMUZ

Sağlık ve insani hizmet sektöründeki kurum/kuruluşlar tarafından öncelikli olarak tercih edilen insan kaynağının yetiştirilerek sektöre kazandırılması hedefi doğrultusunda, eğitim-öğretim kalitesinin en üst düzeye çıkartılması için güncel gelişmelerin ve meslek ile ilgili değişimlerin sürekli takip edilmesi, sektör ihtiyacı doğrultusunda gerekli olan yetişmiş insan kaynağının en iyi şekilde hazırlanması, bu doğrultuda insan hak ve onurunu korumayı kendisine rehber edinen, bölgesel, ulusal ve uluslar arası öğrenci tercihlerinde ilk sırada yer alan Meslek Yüksekokulu olmaktır.