Program Hakkında

İlk ve Acil Yardım Programı’nın amacı; Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe ulaşmış, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen, her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan, ekiple işbirliği içinde çalışabilen nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir.

 

Eğitim-Öğretim Sistemi

İlk ve Acil Yardım Programında eğitim süresi içersinde öğrenciler; acil yardım ve kurtarma çalışmaları, acil hasta bakımı, hasta bakım ilkeleri, kanama kontrolü, damar yolu açma ve bazı temel ilaç uygulamaları konularında eğitim görürler. Ayrıca meslekleri ile ilgili olarak beden ve vücut gelişimi, yangın ve yangın güvenliği, kurtarma, ekipman kullanımı, davranış bilimleri alanlarında da eğitilmektedirler. Yıl içi stajlarının hastanelerin ( Tıp Fakültesi Hastanesi, SSK hastanesi, Devlet Hastanesi) acil servislerinde ve 112 Ambulans istasyonlarında yapacaklardır.  Tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirileceklerdir.

 

Mezuniyet Koşulları

İlk ve Acil Yardım Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF ve FD notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri (kurum stajı) yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

 

Mezunların İstihdam Olanakları

Kaza sonrası ilk yardım, kurtarma ve taşıma hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle meydana gelen can kaybı ve sakatlıklar göz önüne alındığında, programın önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı acil servisler, 112 merkezleri ve ambulans hizmetleri yönetmeliklerinde bu bölüm mezunlarının çalıştırılmasını şart koşan hukuksal düzenlemeler bulunmaktadır.

Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle iş bulma imkanı oldukça geniştir. Devlet sektöründe 112 ambulanslarında veya özel ambulans şirketlerinde ve özel hastane acil servislerinde iş olanakları bulunmaktadır. Bu personel gerektiğinde (güvenli sürüş eğitimi sonrası), acil yardım aracı olan ambulansların kullanılmasından da sorumludurlar.

Programı bitirenlere “Ön Lisans Diploması” ve "Acil Yardım Teknikeri" unvanı verilir.

 

Dikey Geçiş Olanakları

İlk ve Acil Yardım ön lisans programını başarıyla bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Sağlık Memurluğu, Hemşirelik, Acil Durum ve Afet Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Bölüm e-posta adresi: eiay@sdu.edu.tr