Program Hakkında

İlk ve Acil Yardım Programı’nın amacı; Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe ulaşmış, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen, her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan, ekiple işbirliği içinde çalışabilen nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir.

 

Eğitim-Öğretim Sistemi

İlk ve Acil Yardım Programında eğitim süresi içersinde öğrenciler; acil yardım ve kurtarma çalışmaları, acil hasta bakımı, hasta bakım ilkeleri, kanama kontrolü, damar yolu açma ve bazı temel ilaç uygulamaları konularında eğitim görürler. Ayrıca meslekleri ile ilgili olarak beden ve vücut gelişimi, yangın ve yangın güvenliği, kurtarma, ekipman kullanımı, davranış bilimleri alanlarında da eğitilmektedirler. Yıl içi stajlarının hastanelerin ( Tıp Fakültesi Hastanesi, SSK hastanesi, Devlet Hastanesi) acil servislerinde ve 112 Ambulans istasyonlarında yapacaklardır.  Tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirileceklerdir.

Mezunların İstihdam Olanakları

Kaza sonrası ilk yardım, kurtarma ve taşıma hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle meydana gelen can kaybı ve sakatlıklar göz önüne alındığında, programın önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı acil servisler, 112 merkezleri ve ambulans hizmetleri yönetmeliklerinde bu bölüm mezunlarının çalıştırılmasını şart koşan hukuksal düzenlemeler bulunmaktadır.

Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle iş bulma imkanı oldukça geniştir. Devlet sektöründe 112 ambulanslarında veya özel ambulans şirketlerinde ve özel hastane acil servislerinde iş olanakları bulunmaktadır. Bu personel gerektiğinde (güvenli sürüş eğitimi sonrası), acil yardım aracı olan ambulansların kullanılmasından da sorumludurlar.

Programı bitirenlere “Ön Lisans Diploması” ve "Acil Yardım Teknikeri" unvanı verilir.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler

İlk ve Acil Yardım Programını başarı ile bitirenler dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde “Hemşirelik”, “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

Programa girecek öğrencilerde ÖSYM tarafında yayınlanan üniversitelere giriş klavuzunda yer alan 87. madde ön koşul olarak aranmaktadır.*

 87. Madde: Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.

Bölüm e-posta adresi: eiay@sdu.edu.tr