YÖNETİM

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

Doktor Öğretim Üyesi Selim SÖZER

 

                          MÜDÜR YARDIMCISI                                                                                                                                                      MÜDÜR YARDIMCISI

                   ÖĞR. GÖR. DEMİR DİNİPAK                                                                                                                                 ÖĞR. GÖR. ZEHRA KÜÇÜKCOŞKUN

 

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

Ayşe GÜNEY