YÖNETİM

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Selim SÖZER

                                                                                                                                                                  

                   

MÜDÜR YARDIMCISI

Öğr. Gör. Demir DİNİPAK   

 

MÜDÜR YARDIMCISI

Öğr. Gör. Pınar KAYA

 

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

Ayşe GÜNEY