YÖNETİM

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

Doç. Dr. İlyas Devran ÇELİK

                                                                                                                              

                                                                                                                            MÜDÜR YARDIMCISI

Öğr. Gör. Zehra KÜÇÜKCOŞKUN

 

 

MÜDÜR YARDIMCISI

Öğr. Gör. Faruk Yaşar GÜRDAL

 

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

Ayşe GÜNEY