Bölüm Hakkında

Modern toplum düzeninde insan ilişkilerinin niteliği, bireylerin veya ailelerin karşılaştığı sorunların üzerinden gelebilmesinde profesyonel yardım ve destek sağlanmasını gerekli kılmaktadır. Toplumda yaşadığı koşullar, kişisel özellikleri veya diğer sebeplerle dezavantajlı insanların sayısı günden güne artmaktadır. Bu durum ise dezavantajı sebebiyle sosyal yardım veya desteğe ihtiyaç duyan bireylere yönelik ihtiyaçlarının temini, işlevsizliğin giderilmesi veya asgari düzeye çekilmesi gibi hususlarda çalışmalarda bulunacak nitelikli personel ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Sosyal Hizmetin bir bilim ve bir meslek olarak ortaya çıkması ve gelişmesi bu paralelde gerçekleşmiştir.

Ülkemizde sosyal hizmet uygulamalarının ihtiyaç duyduğu temel personel olan sosyal hizmet uzmanları/sosyal çalışmacılar en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya eşdeğerindeki yükseköğretim kurumlarında yetişmektedir. Aynı alanda ihtiyaç duyulan ara eleman yetiştirilmesi ise Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programlarında (Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü) gerçekleştirilmektedir.

Bölümün Amacı

Ön lisans programı olarak Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümünün amacı sosyal hizmet sunumu gerçekleştirilen kamu sektörü başta olmak üzere, özel sektör ve sivil toplum sektöründe ihtiyaç duyulan sosyal hizmet ara elemanı yetiştirmektir.

Unvan ve Çalışma Alanı

Sosyal Hizmetler Programından mezun olan öğrencilere “Sosyal Hizmetler Ön Lisans Mezunu” ünvanı verilmekte ve Yükseköğretim Kurulu kararlarına göre "meslek elemanı" olarak değerlendirilmektedir. Programdan mezunlar sosyal hizmetler alanında çalışma yaşamına katılabilir.

Başta aday öğrencilerin, ailelerin ve eğitimcilerin Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programı ile Sosyal Hizmet Lisans Programını birbiriyle karıştırdıklarına sıklıkla şahit olunmaktadır. Programa yerleşen öğrencilerden elde edilen veriler neticesinde ulaşılan bu tespit doğrultusunda Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programını tercih etme düşüncesinde olan aday öğrencilerin bu hususta dikkatli olmaları önerilir: Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programından mezun olan öğrencilerimize Sosyal Çalışmacı veya Sosyal Hizmet Uzmanı unvanları verilmemektedir.

Lisans Tamamlama

Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık bölümünden mezun olan öğrencilerimizin “Dikey Geçiş Sınavı (DGS)” ile “Sosyoloji”, “Sosyal Hizmet” veya "Kamu Yönetimi" lisans programlarını tamamlamaları mümkündür.

Staj

Bölümümüzde zorunlu yaz stajı uygulaması bulunmakta olup toplam 30 işgünüdür. Yaz stajı, ciddiyetle düzenlenmekte, takip edilmekte ve sonlandırılmaktadır.

Okulumuz bünyesinde bölümümüze normal öğretime öğrenci kabulü yapılmaktadır.

Bölüm e-posta adresi: esoh@sdu.edu.tr