Bölüm Hakkında

Kısa Tanıtım

Bireylerin yaşadıkları toplumda sağlıklı, kaliteli ve mümkün olan en uzun süre başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmelerini sağlamak sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Özürlü bireyler özür türüne ve derecesine göre günlük yaşamlarında çeşitli oranlarda güçlüklerle karşılaşmakta ve destek hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu çerçevede bireysel ihtiyaçlarını bir başkasının yardımı olmaksızın gideremeyen özürlü bireyin desteklenmesini amaçlayan bakım hizmetleri önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.

Engelli bakımı teknikeri; almış olduğu engelli bakımı eğitimi ile engelli bakım bilgi ve tekniklerini kullanarak, engelli ve bakıma muhtaç kişileri hayata tutundurma, gelecek kaygısından arındırma, boş zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirme, kendi bedenine ve yaşam alanlarına karşı duyarlı ve koruyucu olmalarını alışkanlık haline getiren ve uygulatan insan gücü olarak tanımlanabilir.

Bölümün Amacı

Bakım hizmetleri; bakıma muhtaç kişiye evde veya kurumda sunulan profesyonel destek hizmetleri şeklinde tanımlanmaktadır. Evde veya kurumlarda bu profesyonel destek hizmetlerini sunmak için okulumuz tarafından engelli bakım teknikeri yetiştirilmektedir.

Hedefimiz konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, engelli bireylerin temel özelliklerini, bakım ve gereksinimlerini bilen, tedavi, destek ve iyileştirme hizmetleri sunabilen, insanları seven, saygı duyan, yaratıcı, hoşgörülü ve sabırlı kişilik özelliklerine sahip, engelli bakım hizmeti veren kurumlarda görev alabilecek nitelikte meslek elamanları yetiştirmektir.

Unvan ve Çalışma Alanı

"Meslek Yüksekokulları Çalışma Grubunun görüşü ile meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olacak öğrencilere verilecek ünvanlar konusu 12.09.2012 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu toplantısında incelenmiş ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlı'nın görüşü de dikkate elınarak, 2547 sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı, önlisans mezunlarının "Sağlık Teknikeri" unvanını kullanması uygun görülmüştür."

Engelli bakım teknikerleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, huzurevlerinde, temel sağlık hizmeti veren tıp merkezleri ve polikliniklerde, hastanelerde, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde, çeşitli kurumların revirlerinde ve engelli bireylerin evlerinde olmak üzere görev yapabilirler. Alanda iş bulma imkanı oldukça geniştir.

Engelli Bakım Teknikeri ne gibi görevleri vardır?

- İş planı yapar.

- Engellinin alışkanlıklarını ortaya çıkarır.

- Engellinin iletişimle ilgili sıkıntılarının çözümüne yardımcı olur.

- Kullanılan araç ve gereçlerin temizliğini ve teminini sağlar.

- Engelli bireyin doktoruna bilgi verir, yakınlarına danışmanlık yapar.

- İlaç ve malzemelerin teminini sağlar.

- Engelli bireyin odasının düzenini sağlar.

- İhtiyaçların sağlanmasında gerekli malzemeleri bireylere verir(Sürgü, ördek vb.)

- Genel vücut bakımı yapar.

- Sağlık personelinin önerdiği egzersizleri yaptırır, masaj yapar.

- Engelli bireyin giysilerini giymesi ve çıkarmasına yardım eder.

- Engelli bireyin yatağını yapar.

- Engelli bireyin beslenmesini sağlar.

- Kendi sağlığı ve iş güvenliği için önlemler alır.

Sınavsız Geçiş

Terapi ve Rehabilitasyon bölümüne “Sınavsız Geçiş “ ile yerleşmek mümkündür.  Aşağıda belirtilen ortaöğretim kurumlarından mezun olanların sınavsız geçiş hakkı bulunmaktadır:

Ebelik/Hemşirelik

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

Laborant /Laboratuar

Laboratuar Hizmetleri

Laboratuar Teknisyenliği

Sağlık/ Sağlık Teknisyenliği

Tıbbi Laboratuar

Veteriner Laboratuar

Lisans Tamamlama

Terapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olan öğrencilerimiz “Dikey Geçiş Sınavı” ile aşağıda belirtilen bölümlere başvurabilirler:

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hemşirelik

Beslenme ve Diyetisyenlik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi

Staj

Bölümümüzde zorunlu yaz stajı uygulaması bulunmakta olup toplam 30 işgünüdür. Yaz stajı ciddiyetle düzenlenmekte, takip edilmekte ve sonlandırılmaktadır.

Okulumuz bünyesinde bölümümüze normal öğretime öğrenci kabulü yapılmaktadır.

Bölüm e-posta adresi: eebr@sdu.edu.tr