Program Hakkında

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Değişen Dünya üzerinde sağlık sektörünün önemi her geçen gün artmaktadır. Sağlık alanında doğru ve net bilgiye, hasta takibi ve hastalık istatistiklerine ulaşabilmenin yolu bu alanda nitelikli ara elemanların varlığıyla mümkündür. Bu sebeple sağlık alanına ilgi duyan, teorik ve uygulamalı bilgiye sahip, gelen hastaları karşılayarak uygun bölümlere girişini gerçekleştiren, mesleği ile ilgili teknik terimleri bilen, hastane otomasyonu sistemlerini kullanabilen, hasta ve hasta yakınları ile sağlıklı iletişim kurabilen, zamanı etkin kullanabilen, hızlı klavye kullanabilen, yazışma kurallarını bilen ve doğru şekilde uygulayan, organize etme kabiliyeti gelişmiş, hasta haklarını bilen, gözeten ve bunlara uygun davranabilen, ekip çalışmasına uygun olan sekreterlik mesleğinin gereklerini etik değerlere bağlı kalarak yerine getirecek bireylere hastane ve bir çok sağlık alanında Tıbbi Sekreterlere ihtiyaç vardır.

Programa kabul edilmek için lise mezunu olmak gereklidir. Üniversite sınavından TYT puan türünden yeterli puanı almış olmak gerekir. Aynı zamanda programa Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarından da öğrenci kabul edilmektedir. Detaylı bilgiye https://erasmus.sdu.edu.tr/, mevlana.sdu.edu.tr, https://farabi.sdu.edu.tr/ web adreslerinden ulaşılabilmektedir.

Programın Amacı

Sağlık kurum ve kuruluşlarında tıbbi sekreterlik hizmetlerini yürütebilen, hastaların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen, tıbbi dokümanları hazırlayabilen, hazırlanan dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen ve arşiv düzenleyip geliştirebilen, hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan, ilgili kayıt işlemlerini yapabilen, çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan, sağlık hizmetlerinin temel ilke, süreç ve yönetimine vakıf, etkin iletişim kuran nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.

 

Mezuniyet Koşulları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF ve FD notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri (kurum stajı) yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

 

Unvan ve Çalışma Alanı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından mezun olan öğrencilere “Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)” unvanı verilmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, özel veya kamuya ait sağlık kuruluşlarının tıbbi birimlerinde (poliklinik, laboratuar, acil servis gb.) çalışabildikleri gibi idari birimlerde de (hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi) görev yapabilmektedir.

Lisans Tamamlama

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından mezun olan öğrencilerimizin “Dikey Geçiş Sınavı (DGS)”  ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği, Sağlık Yönetimi bölümlerine geçiş yapabilmeleri mümkündür.

Staj

Programımızda 8 akts’lik zorunlu kurum stajı uygulaması bulunmakta olup, staj süresi toplam 30 işgünüdür.

Program e-posta adresi: etds@sdu.edu.tr

Program Sosyal Medya Hesapları

Instagram: egirdirtibbidokumantasyon

Twitter: EgirdirD