Bölüm Hakkında

BÖLÜM HAKKINDA

GENEL BİLGİLER

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri, 0-18 yaş aralığındaki çocukların sağlıklı gelişimi için gerekli olan bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyinde nasıl kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun tüm gelişim alanlarının (psikomotor, bilişsel, dil, sosyal duygusal ve özbakım) desteklenmesine ilişkin planlama ve uygulamayı hedef alan, çocuk sağlığı ve hastalıkları, özel gelişim gösteren çocukların gelişimleri ve uyumları, etkili iletişim becerileri, çocuğu tanıma teknikleri konularında bilimsel araştırmalar ışığında topluma güncel hizmet sunan bir bilim dalıdır.

Çocuk Gelişimi Programı’nın Amacı

Çocuk gelişimi önlisans programının amacı, 0-18 yaş aralığındaki çocukların gelişimi, hakları ve eğitimine ilişkin temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olan; çocukların sağlığı konusunda gerekli olan ilkeleri tanıyan, özel gelişim gösteren çocukların ilgi ve gereksinimlerine ilişkin duyarlı ve bilgili, güncel eğitim anlayışlarına uygun öğretim tekniklerini kullanan, meslek etiğinin bilincinde, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, eğitici oyuncaklar tasarlayan, çocukların sağlıklı gelişimine uygun beslenme ilkelerini izleyen, çocuklarla etkili iletişim kuran, topluma, aileye ve eğitimciye hizmet sunan nitelikli çocuk gelişimi meslek elemanı yetiştirmektir.

Programa İlişkin Bilgiler

Kazanılan Unvan ve İstihdam Olanakları

Çocuk Gelişimi Önlisans Programı’nı başarı ile tamamlayan mezunlar 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca “Sağlık Teknikeri” unvanını alarak;

-          Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kamu ve özel okul öncesi eğitim kurumları ile özel eğitim kurumlarında,

-          Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu ve özel hastanelerin çocuk kliniklerinde,

-          Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel rehabilitasyon merkezlerinde,

-          Çocuk yayınları ve oyuncaklarına ilişkin sektörlerde,

-          Turizm faaliyeti gösteren tesislerin çocuk kulüplerinde,

-          Çalışan ebeveynlerin çocuklarının profesyonel bakımının sağlanmasında istihdam olanağına sahip olmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Türkiye Cumhuriyeti Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yılında yayınlanan güncel “Dikey Geçiş Sınavı Klavuzu’na göre, Çocuk Gelişimi önlisans programını başarı ile tamamlayan mezunların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’na girerek gerekli koşulları sağlaması sonucunda aşağıda belirtilen lisans programlarına geçiş yapma hakları bulunmaktadır.

-          Çocuk Gelişimi Lisans Programı

-          Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

-          Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı

-          Sağlık Yönetimi Lisans Programı

-          Sosyal Hizmet Lisans Programı

Bölüm e-posta adresi: ecge@sdu.edu.tr