2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA KURUM STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ DUYURU!

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLER, KURUM STAJLARINI ÜÇ FARKLI ŞEKİLDE YAPABİLECEKLERDİR.

1. YÖNTEM (İkinci sınıflar için): Öğrenciler bahar dönemi içerisinde dijital imkânlarla uzaktan öğretim yoluyla staj sorumlularıyla irtibata geçerek yapabileceklerdir. (bu yöntemi seçen öğrencilerin duyurunun en altında yer alan staj tercih beyannamesini doldurarak, imzaladıktan sonra, taratarak bölüm mail adreslerine atmaları gerekmektedir.)

2. YÖNTEM (İkinci sınıflar için): Öğrenciler uygulamalı staj yapabilecekleri kurum bulmaları halinde; 2020-2021 eğitim öğretim yılında kurum stajlarını yaz dönemi de dâhil bahar dönemi içerisinde belirlenen tarihlerden kendilerine en uygun zaman diliminde, belirtilen esaslara göre uygulamalı olarak yapabileceklerdir.(Bu yöntemi seçen öğrencilerin aşağıda belirtilen tablodaki başvuru adımlarını tamamlamaları gerekmektedir.)

3. YÖNTEM (Birinci sınıflar için): Mevcut birinci sınıf öğrencileri yaz dönemi içerisinde yapabilecekleri kurum bulmaları halinde, 2020-2021 eğitim öğretim yılında kendileri için en uygun zaman diliminde belirtilen esaslara göre uygulamalı olarak yapabileceklerdir.

SDÜ EĞİRDİR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DÖNEM İÇİ VE DÖNEM SONU STAJ TAKVİMİ

SIRA YAPILACAK İŞ BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ AÇIKLAMALAR
1 SİSTEM ÜZERİNDEN İŞCİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN TAMAMLANMASI - - -
2 STAJ BAŞVURU TARİHİ 22 Şubat 2021 - Öğrenciler staj yapmak istediklerine dair başvurularını öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapacaklardır.
3 STAJ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ONAYLANMASI - - Öğrenci bilgi sistemi üzerinden staj sorumlusu öğretim üyesi tarafından yapılacaktır.
4 STAJ BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ 12 Mart 2021 22 Nisan 2021 I.GRUP
26 Nisan 2021 10 Haziran 2021 II.GRUP
21 Haziran 2021 9 Ağustos 2021 III.GRUP
26 Temmuz 2021 6 Eylül 2021 IV.GRUP
5 STAJ BAŞVURU FORMUNUN TESLİM EDİLMESİ Staj başlangıç tarihinden en geç 10 gün önce teslim edilecektir. - Öğrenciler, staj yapılacak kurum tarafından imzalanan staj formunun bir nüshasını ve doldurdukları SGK Giriş Formunu Mali İşler sorumlusu Ramazan Ulutaş’a teslim edeceklerdir.
6 STAJ DÖNEMİ (30 İş Günü) - - Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri hariçtir.
7 STAJ SONU EVRAKLARININ TESLİM EDİLMESİ Staj tamamlandıktan sonra 15 gün içinde teslim edilecektir. - Öğrenci bilgi sistemine yüklenecektir.
8 STAJ SONU EVRAKLARINI DEĞERLENDİRMESİ Staj sonu evrakının son teslim edilme tarihinden itibaren 15 gün içinde değerlendirme yapılacaktır. - -

 

AÇIKLAMALAR:

a.     Öğrencilerimiz kendi imkânlarıyla staj yeri bulmaları durumunda ikinci sınıf öğrencileri dönem içi veya dönem sonu, birinci sınıf öğrencileri dönem sonu süreçte (tabloda belirtilen tarihler aralığında) stajlarını yapabileceklerdir.

b.     Staj süresi 30 iş günüdür.

c.     Yaz okulu (Diğer üniversitelerde alınabilen) ile stajın aynı anda yapılması mümkün değildir.

d.     Staj tarihleri değiştirilemez. Staj süresince öğrenci için SGK kaza sigortası yaptırılacağından ve SGK’ ya staj yeri ve tarihi ile ilgili bilgiler staja başlamadan 10 gün önce bildirileceğinden staj tarihleri değiştirilmeyecektir.

 

KURUMLARDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN İŞLEM BASAMAKLARI

1. Öğrenci bilgi sistemi üzerinden staj başvuru kısmından giriş yapılarak İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM VİDEOSU mutlaka izlenmelidir.

a. Sınavdan 60 ve üzeri alanlar başarılı sayılırlar.

b.Eğitim alan öğrencilerin sınavda başarısız olmaları halinde, belirlenen tarih aralığında bir ek sınav hakkı daha tanınır. İlk sınavdan başarısız olan öğrencilere yapılacak ek sınav bir hafta sonra yine sistem üzerinden çevrimiçi olarak verilir. Ek sınav sonucunda da başarısız olan öğrencilerin İSG eğitimlerinin tümünü yeni baştan almaları gerekir.

c. Sertifikalar staj yapılacak kurum tarafından istenirse, okulunuz öğrenci işleri biriminden alınabilir.

2.Sertifika almaya hak kazanan öğrenciler, staj yapacağı yerler ile ön görüşme yaparlar ve staj takviminde belirtilen süreler içerisinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden "ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMUNU"nu eksiksiz doldurarak staj başvurularını yaparlar.

3. Staj başvurusunun bölüm staj sorumlusunca uygun görülmesi ve öğrenci bilgi sisteminden onaylanması gerekmektedir.

4.Staj başvurusu bölüm staj sorumlusunca öğrenci bilgi sistemi üzerinden onaylandıktan sonra üç nüsha halinde çıktısı alınacaktır.

5. Aşağıda yer alan “Staj Tercih Beyannamesi” formu doldurulduktan sonra bir adet çıktısı alınarak imzalanacaktır.

6. Staj sözleşmesi isteyen hastaneler için aşağıda yer alan iş yeri staj sözleşmesi çıktısı üç nüsha halinde alınacaktır.

7. Başvuru Bölüm Staj Sorumlusu tarafından onaylandıktan sonra çıktı alınarak, staj yapılacak kuruma onaylatılacaktır. (Salgın Hastalık nedeniyle Başvuru Belgesini Bölüm Başkanının ıslak imzayla imzalaması mümkün değildir. Bu sebeple Bölüm Başkanının imzası yerine matbu olarak hazırladığımız ve ekler bölümünde sunduğumuz, Yüksekokul Müdürünün E imza ile imzaladığı ve mühürlü olan beyan yazısını formla birlikte staj yapılacak kuruma verilecektir.)
8. Dilekçe, Staj Beyannamesi ve SGK Formu okunaklı ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra, staj yapılacak kuruluşun onayladığı formla birlikte, bütün evraklar PDF formatında, staj takvimine uygun şekilde “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları “ için SGK girişi yapılmak üzere Okulumuz Muhasebe yetkilisi Ramazan ULUTAŞ’ın e-postasına staj başlangıç tarihinden en az 10 gün önce gönderilecektir. (Eksik doldurulan ve zamanında gönderilemeyen formlardan okulumuz sorumlu değildir.)
9. Evraklarını tamamlayan öğrencilerin muhasebe onayları ve sigorta girişleri staja çıkmadan birkaç gün öncesinde muhasebe yetkilisi tarafından yapılacaktır.

10. Staj sonunda doldurulan staj defterleri, devam çizelgeleri ve staj değerlendirme formu kurum yetkilisince muhakkak imzalanacak ve mühürlenecektir.

11. Hazır olan staj defteri (Fotoğraflı),  Devam Çizelgeleri PDF olarak OBS’ye yüklenecektir.

12. Staj Değerlendirme Formu ise Kapalı zarf içerisinde Kurum Kuruluş tarafından Okulumuza iletilecektir. (Staj Değerlendirme Formu Öğrenciye verilir ise Staj Değerlendirme Formu da OBS’ye yüklenecektir.)

13. Staj başvuru evrakları okula posta yolu ile gönderilecekse, gönderici ödemeli kargo ile gönderilmelidir. Kargolar okul adına gönderilecektir. Hoca ismi ya da idari personel ismi belirtilmeyecektir. Kargo takipleri öğrenci sorumluluğundadır. Kaybolma ve yanlış adres durumlarından akademik ve idari personel sorumlu değildir.

Kargo Adresi:

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 32500 Eğirdir Isparta Türkiye

TEL: 246 313 25 22

        246 313 25 22

 

Staj başvuru işlemleri ile ilgili videoyu izlemek için TIKLAYINIZ...

 

İLGİLİ DOKÜMANLAR:

1.     DİLEKÇE

2.     STAJ BEYANNAMESİ

3.     SGK FORMU

4.     İLGİLİ MAKAM YAZISI

5.     STAJ SÖZLEŞMESİ

        ISLAK İMZALI İŞYERİ STAJ SÖZLEŞMESİ 

6.     STAJ FAALİYET RAPORU (STAJ DEFTERİ)

7.    BAHAR DÖNEMİ STAJ YAPACAKLAR İÇİN İLGİLİ MAKAM YAZISI

 

UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

Yeni hazırlanan STAJ TAKVİMİNE göre, dilekçe ve staj beyannamesini okunaklı, eksiksiz bir şekilde doldurup, (SGK formuna gerek bulunmamaktadır.) bölümlerin resmi e-posta adreslerine, staj başlangıç tarihinden 10 gün öncesine kadar göndermeleri gerekmektedir. (Eksik doldurulan ve zamanında gönderilemeyen formlardan okulumuz sorumlu değildir.)

 

Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık E-Posta               : esoh@sdu.edu.tr

Terapi ve Rehabilitasyon E-Posta                             : eebr@sdu.edu.tr

Sağlık Bakım Hizmetleri E-Posta                             : eybp@sdu.edu.tr

İlk ve Acil Yardım E-Posta                                       : eiay@sdu.edu.tr

 

Başvurunuz bölüm staj sorumlusu tarafından incelendikten sonra e- posta olarak geri dönülecektir. Staj başvurusu kabul edilen öğrenciler OBS üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır. Uzaktan eğitimle staj, bölüm staj sorumlusu ile iletişimde kalınarak devam ettirilecektir. Staj sonunda ilgili doküman OBS’ ye yüklenecektir.

 

Yayın Tarihi: 19/02/2021
Okunma Sayısı: 20089